You, risk-analizi
Back

Risk Değerlendirmesi

İlk başta, bir işletme veya tesisin güvenliğini sağlamaya yönelik pratik bir yaklaşımı bir araya getirmek için bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu güvenlik değerlendirmesi, güvenlik araştırması, güvenlik açığı değerlendirmesi veya risk analizi olarak da adlandırılabilir.

Fiziksel güvenlik denetimi, eksiksiz bir Risk Değerlendirmesinin yalnızca bir bileşenidir. Bir Risk Değerlendirmesi, bir çok disiplinin birlikte işleyişiyle mümkündür. Bir şirketin işleyişine yönelik tüm risk unsurlarını inceler. Bu risk unsurlarıdan bazıları şunlardır:

Fiziksel güvenliğin başlangıcında en önemli aşama şirket yönetiminin şirketin güvenlik iyileştirmelerine ihtiyacı olduğunun farkına varmasıdır.

Güvenlik İnceleme Süreci

Herhangi bir ticari operasyonun gözden geçirilmesi, aşağıdakilerin incelenmesiyle başlar: ![[fiziksel-tehdit-değerlendirmesi.png]]

1) Fiziksel Tehdit Değerlendirmesi

Fiziksel Tehdit Değerlendirmesi insan yapımı saldırıların potansiyel saldırılar ve tehditleri kapsar. Bu değerlendirme ayrıca şu sorulara yanıt verebilmelidir:

2) Güvenlik Açıklarının Tespiti

Güvenlik Açığı çalışması, tesisin tehditleri algılama, caydırma, geciktirme ve bunlara yanıt verme yeteneğini etkileyen tüm mevcut fiziksel güvenlik önlemlerinin ve operasyonel özelliklerin kapsamlı bir değerlendirmesidir. Korunan bir çevreyi ve çevre bariyerlerinin yapısını tanımlar, ardından korunan çevredeki tüm açıklıkları tanımlar ve bu açıklıkları kontrol etmek ve izlemek için optimum araçları belirler.

Güvenlik Açıklarının tespiti, operasyonun kritik varlıklarının belirlenmesi ve ardından bu varlıkların çevresinde korunan bir çevre oluşturulmasıyla başlar.

Güvenlik Açığı Çalışması, çevredeki tüm açıklıkları tanımlayarak başlar. Ardından kontrol önlemlerinin belirlenmesine kadar uzanır.

Ayrıca tüm açıklıklara ait giriş çıkış dokümanları oluşturulmalıdır. Burada doküman olarak bahsi geçen şey yerine göre insan eliyle kayıt ya da kamera kayıtları gibi sonradan kontrol edilebilecek fiziksel kayıtlardır.

3) Güvenlik sistemi ön tasarımı

Güvenlik Açığı Çalışmasından elde edilen bilgiler, sistem tasarımının temelini oluşturur. Bu bölüm, ortaya çıkarılan tehditleri azaltmak için doğru ekipmanı seçmek için Güvenlik Açığı Çalışması sırasında toplanan verilerin nasıl değerlendirileceğini ve belgeleneceğini açıklamaktadır. Bu bölüm, bir ön tasarımı kaydetmek için en iyi yöntemleri incelemekte ve bu yöntemlerin iyi tanımlanmış bir teklif oluşturmaya nasıl yardımcı olduğunu açıklamaktadır. Doğru ürünü rekabetçi fiyatlarla bulmak için iyi bir teklif tanımı esastır.

© 2021 -